STEAM

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics.

Les ciències, les tecnologies, les enginyeries, les arts i les matemàtiques es poden estudiar per separat o es poden integrar a un sistema d’aprenentatge que integri totes aquestes àrees.

Aprendre a partir de projectes que permetin els alumnes poder experimentar, investigar, col·laborar, crear i comunicar les solucions a reptes és la metodologia que hi ha darrere del concepte STEAM per tal de fomentar el pensament crític i la resolució de problemes.

Un dels sistemes d’ensenyament, que aplica STEAM és la robòtica educativa, on es treballen de forma transversal les àrees a través de la construcció i la programació dels robots.

També té relació amb el moviment DIY (do it yourself). El moviment “Fes-ho tu mateix” promou la fabricació, reparació o reciclatge amb recursos propis de forma col·laborativa i amb aprenentatge compartit.


Aquí podeu obtenir més informació sobre STEM i lleure en un article de Fulls d’Enginyeria, publicació digital elaborada des de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC) que té com a objectiu difondre l’actualitat del món de l’enginyeria en el seu concepte més ampli.

https://www.fullsdenginyeria.cat/el-lleure-espai-al-foment-de-les-stem