Robòtica educativa

La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge que engloba diverses matèries d’estudi i que utilitza els robots com a eix principal per a adquirir competències a través del disseny, la construcció i la programació.

La robòtica educativa permet desenvolupar habilitats creatives i resolutives.

La metodologia de la robòtica educativa propicia que els alumnes s’impliquin en el seu propi aprenentatge a partir de la recerca d’informació de forma lúdica i a través del joc en les diferents disciplines STEAM: la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’art i les matemàtiques.

L’activitat de la robòtica educativa té com a base el plantejament d’un repte perquè els alumnes el resolguin a través d’un procés de disseny, construcció, programació, proves, documentació i presentació.

La robòtica educativa aporta grans avantatges a l’alumnat en totes les etapes educatives. Els principals són:

  1. La participació en el procés d’aprenentatge.
  2. Desenvolupament del raonament, la lògica intuïtiva, la percepció espacial, la psicomotricitat fina, el pensament computacional, l’autonomia, l’autoestima i les intel·ligències múltiples.
  3. Potenciació de les capacitats de resolució de problemes, la creativitat i la motivació per les vocacions científiques.
  4. Ús del joc com un mitjà de treball.
  5. La llibertat de cometre errors

Aquesta entrada està basada en la informació de referent a la robòtica educativa de la Viquipèdia que es pot consultar a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Robòtica_educativa

Robòtica educativa a ScratchCatalà:

https://www.scratchcatala.com/robotica-educativa/


Voleu descobrir la robòtica educativa a Sitges?

Necessiteu assessorament sobre robòtica educativa a la vostra escola?

Seguiu l’enllaç:

Activitats extraescolars de robòtica i programació a Sitges