El robot Cozmo i el pont mòbil

Aquesta activitat d’extraescolars s’ha realitzat amb el kit de robòtica educativa de Lego Educació WeDo 2.0 i amb el robot educatiu Cozmo.

El pont és una construcció basada en una de les propostes de Lego Educació en la qual s’ha treballat amb un sistema d’engranatges i de cordes per realitzar la transmissió de moviment des del motor al pont. Podeu veure les instruccions en aquest enllaç.

La programació del pont ha estat realitzada amb les funcions de força, temps i direcció de gir del motor per tenir una òptima velocitat i angle de pujada i de baixada del pont. També s’ha utilitzat l’opció de temps d’espera del programa per tal de deixar temps de pas a Cozmo.

Cozmo és un robot educatiu que s’ha programat amb els blocs de moviment necessaris per a avançar des de la posició inicial a la posició final de destí. Les ordes de moviment són bàsiques per saber programar robots educatius.

S’ha afegit un altre element a l’activitat amb un molí construït també amb WeDo 2.0 al qual s’ha incorporat un sensor de distància que ha servit per fer que el molí girés més de pressa en el moment que Cozmo s’ha allunyat de la posició inicial.

En aquesta activitat, realitzada per un alumne de vuit anys, s’ha treballat conceptes com la distància, els angles, el temps, la velocitat i la força. A més, en ser una activitat realitzada amb dos components diferents amb entorns de programació similars però també diferents, ha estat molt important la coordinació de programació dels dos robots.

Una de les millores que es pot afegir a aquesta activitat és afegir un sensor que pugui fer funcionar el pont de forma automàtica quan es detecta que hi ha un vehicle que s’apropa. De la mateixa manera, també es pot controlar la velocitat del vehicle en funció de la distància al pont.

Aquestes opcions tenen un grau de dificultat major pel que fa a la programació i s’han de plantejar amb alumnes més grans per treballar projectes de mobilitat sostenible.